Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Aktualności

RSS

Realizowane programy

Ogród Botaniczny Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kijanach funkcjonuje od sierpnia 2005r. Położona jest na terenie zespołu parkowego. Łączy funkcje domu dziecka, pogotowia opiekuńczego i mieszkania chronionego. Swój dom znalazło tu 35 dzieci, w wieku od 1 miesiąca do 19 lat. Dzieci i młodzież są uczniami miejscowych szkół, aktywnie włączają się w życie społeczności lokalnej. W obrębie placówki funkcjonuje nieformalna grupa MAKS (młodzi aktywni z Kijan i Spiczyna), która współrealizowała projekty w latach ubiegłych, między innymi: „Z przyrodą za pan brat” (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie- 2006), „Aktywność Naszą Szansą (Polsko Amerykańska Fundacja Dzieci i Młodzieży- 2005), inicjuje wiele imprez związanych ze świętami, uroczystościami lokalnymi. Aktualnie kończy realizację projektu "Pokoleniowe Jajo Wielkanocne", z programu Make a Connection. WPO-W ma za zadanie zapewnienie opieki i wychowania. Priorytetowym celem pracy jest umożliwienie dzieciom wszechstronnego rozwoju. Placówka ma już doświadczenia związane z edukacją ekologiczną. Realizując projekt w 2006 roku wraz z dziećmi i młodzieżą, między innymi: utworzyliśmy ogródek warzywny, obsadziliśmy teren wokół budynku trawą, roślinami i drzewami, uczestniczyliśmy w akcji sprzątanie świata etc.

"Młody Ambasador Przyrody"
- projekt dofinansowany ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w Łęcznej
- projekt realizujemy od 01.03.2008r., rozpoczęliśmy od spotkania organizacyjnego, patronat nad grupą realizującą sprawują p. Monika i p. Ania
- 01.04.2008 - uczestniczymy w zajęciach terenowych, poznajemy różnorodność gatunkową w parku i nie tylko
- 11.04.2008 - zakładamy przed naszym domem kwietnik, odwiedziliśmy szkółkę roślin i samodzielnie wybraliśmy krzewy, iglaki, byliny i kwiaty do naszego ogrodu, prace idą pełną parą w każdą sobotę. Na tygodniu uczymy się nazw roślin zielonych, zdobywamy wiedzę o ich uprawie i pielęgnacji.
-10.05.2008 - wyruszyliśmy na wycieczkę, której celem było poznanie flory ogrodu botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Maj to czas rozkwitu roślin, mieliśmy okazje poznać brzozę karłowatą, dęba omszatego, tuje, świerki, przepiękne kolekcje róż, różnobarwne dywanowe kwietniki. Przy stawach można było usiąść i podziwiać wodne i bagienne rośliny oraz ptaki, nie zabrakło tez ryb. Świetną zabawą i wyzwaniem zarazem okazała się wyprawa do Alpinarium, ciekawe ukształtowanie terenu zlokalizowane na wysokości 25 metrów, do którego budowy wykorzystano rożne rodzaje skał z terenów województwa lubelskiego i kieleckiego. Roślinność w alpinarium ukazuje różnorodność pieter górskich. Po emocjonującym spacerze, w kawiarence u Baby Jagi dzieci wraz z opiekunami przygotowały ognisko, kiełbaska na łonie natury smakuje wyjątkowo :) Po posiłku jeszcze trochę spacerowania, tym razem szklarnie i aż 700 gatunków sukulentów, bananowców, kakaowców, nolanę, agawy, kiwi, oliwki, laury, kawę, czarny pieprz, awokado, ananasowce itd. Czas mina bardzo ciekawie, bardzo sympatycznie, oby takich chwil więcej :)!!!

"Wędruj z głową"
- projekt dofinansowany ze środków WFOŚi GW w Lublinie - wędrówki na orientację
Kolejne zadanie edukacji ekologicznej będzie realizowane wśród podopiecznych Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach, a także chętnych młodych ludzi ze środowiska lokalnego. Realizacja zadania obejmowała będzie wędrówki na orientację, oparte na tzw. idei „bazy wypadowej”. Bazę wypadową tworzą młodzi ludzie zainteresowani eksploracją bogatego w lasy, jeziora i pomniki przyrody tereny powiatu Łeczyńskiego i Lubartowskiego, z zastosowaniem map i kompasów. Szczegółowe zadania mają służyć:
- budzeniu świadomości ekologicznej oraz propagowaniu działań proekologicznych poprzez obcowanie i obserwację przyrody w trakcie wędrówek
- podejmowaniu praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska (opis i rozpowszechnianie informacji na temat pomników przyrody, zasobu flory i fauny w Powiecie Łęczyńskim i Lubartowskim)
- organizowaniu cyklu wędrówek (Dolina Wieprza, Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie) z zastosowaniem map, kompasów
- kształtowaniu u wychowanków nawyków ekologicznego życia, poprzez zachowania proekologiczne w trakcie wędrówek

Galeria

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2020 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe