Powiadom znajomego Mapa serwisu

Aktualności

RSS

Integracyjne Spotkanie Mikołajkowe - Lublin 30.11.2014r.

Tegoroczne Integracyjne Spotkanie Mikołajkowe odbędzie się już 30 listopada 2014r w Lublinie w Ośrodku Sportu i Rekreacji AKADEMOS ul. Symfoniczna 1A w godzinach od 10-13. Tradycyjnie do udziału w imprezie zostały zaproszone dzieci z naszej placówki oraz pracownicy Banku PKO. Na spotkania zaproszono dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Specjalnie dla nich będą przygotowane animacje warsztatowe, zabawy i konkursy z nagrodami. Najmłodsi wspólnie przygotują ozdoby i ubiorą choinki. Będą również inne super atrakcje. Integracyjne Spotkanie Mikołajkowe będzie trwało około 3 godzin. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie.

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy art. medycznych i leków wg recept

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym z dnia 12.11.2014r. na wykonanie zadania: dostawa artykułów medycznych oraz leków wg recept dla wychowanków PO-W w Kijanach; przedmiotowe zadanie powierza się: FIRMIE: Apteka Centrum II, ul. Jana Pawła II 96 Łęczna. ... »

Zapytanie ofertowe na wywóz nieczystości stałych z PO-W w roku 2015.

Kijany, dnia 13.11.2014r. PO-W. 3434- 7/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Na przedstawienie ceny na wywóz śmieci z PO-W w Kijanach. Wartość zamówienia nie przekracza w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, w związku z powyższym w tym postępowaniu zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 09.08.2013r., poz. 907 z późn. zm. ) nie będą miały zastosowania przepisy ww. Ustawy. ... »

Zapytanie ofertowe na przedstawienie ceny na usługę prania z dowozem w roku 2015

Kijany, dnia 13.11.2014r. PO-W. 3434-6/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE o przedstawienie ceny na pranie pościeli, kołder, kocy, ręczników z PO-W w Kijanach. Wartość zamówienia nie przekracza w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy Pzp niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp. ... »

Zapytanie ofertowe na przedstawienie ceny na dostawy środków czystości i art. chemicznych na rok 2015.

Kijany, dnia 13.11.2014r. PO-W. 3434 – 5/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE o przedstawienie ceny na dostawę środków czystości i artykułów chemicznych. Wartość zamówienia nie przekracza w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, w związku z powyższym w tym postępowaniu zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 09.08.2013r., poz. 907 z późn. zm. ) nie będą miały zastosowania przepisy ww. Ustawy. ... »

Serwis turystyczny
Swiss Contribution

Copyright © 2014 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków