Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Aktualności

RSS

I my tam byliśmy...

„NIEĆPA NIE ĆPAM, NIE PIJĘ, NIE PALĘ”. "21 maja 2015 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Lublinie wspierał wydarzenie kulturalne o charakterze profilaktycznym z cyklu NIEĆPA organizowane przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Warszawie. Jest to ogólnopolska impreza służąca profilaktyce uzależnień młodych ludzi. ... »

Podziękowanie dla P4 SP z o.o. PLAY

Kijany, dnia 29.04.2015r. Dyrektor Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Kijanach w imieniu Wychowanków składa serdeczne podziękowanie za zorganizowanie i przekazanie nam wsparcia rzeczowego w postaci odzieży, artykułów piśmienniczych i innych artykułów codziennego użytku. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za pamięć i udzieloną nam pomoc, która w ten wymierny sposób sprzyja naszej działalności. Wszystkim Pracownikom życzymy aby dalsza działalność była nieustającym źródłem radości zadowolenia i satysfakcji. Z wyrazami szacunku Agnieszka Korzeniewska Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach

Zapytanie ofertowe na przedstawienie ceny na okratowanie przewodów wentylacyjnych na dachu w celu zabezpieczenia przed ptactwem.

Kijany, dnia 29.04.2015r. WPO-W. 3434 – 2/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: przedstawienia ceny na okratowanie z drutu ocynkowanego przewodów wentylacyjnych – szt. 81 (kominy - nasady kominowe na dachu) w celu zabezpieczenia przed ptactwem. Wartość zamówienia nie przekracza w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, w związku z powyższym w tym postępowaniu zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 09.08.2013r., poz. 907 z późn. zm. ) nie będą miały zastosowania przepisy ww. Ustawy. ... »

Spotkanie warsztatowe kadry pracującej na rzecz dziecka i rodziny z terenu powiatu łęczyńskiego

"Jak skutecznie współpracować w celu pomocy dziecku umieszczonemu w instytucjonalnej pieczy zastępczej i jego rodzinie" - to tytuł warsztatów prowadzonych przez trenerów z Tow. Nasz Dom w dniu 17.04.2015r. ... »

Geoportal
Serwis turystyczny
Swiss Contribution

Copyright © 2015 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków